SAWED Support is een Nederlandse stichting die in 2014 is opgericht ter ondersteuning van de Indiase stichting SAWED Trust. De SAWED Trust stichting bestaat sinds 1994 en heeft als doel de allerarmsten in India (de Dalits, oftewel de onaanraakbaren) te helpen. Ze is opgericht door dhr. Abdaheer, die haar nog steeds actief beheert. Ons contact verloopt ook via hem.

SAWED Trust richt zich voornamelijk op vrouwen en kinderen, omdat deze het meest kwetsbaar zijn. SAWED staat voor: Social Action Women’s Education Development.

Hoe is het allemaal begonnen?

In juli 2013 is de voorzitter van onze stichting, Thieu Cosemans, naar India gereisd om daar als meubelmaker vrijwilligerswerk te doen voor SAWED Trust. Hij heeft banken en kasten getimmerd voor een school in de provincie Tamilnadu, in het zuiden van India. Tijdens dit verblijf is hij daarnaast in aanraking gekomen met enkele andere projecten van SAWED Trust, zoals een irrigatieproject.

Eenmaal terug in Nederland is met enkele anderen rond zijn keukentafel het idee ontstaan om het niet te laten bij deze eenmalige ervaring, maar om de hulp aan de vrouwen en kinderen in het zuiden van India te continueren.

Dit heeft ertoe geleid dat in 2014 de stichting SAWED Support is opgericht. De opzet van deze stichting is om op kleinschalig niveau met name concrete hulp te bieden in overleg met dhr. Abdaheer. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van financiële hulp in geval van verlies oogst van landbouw.

Doordat we direct contact hebben met dhr. Abdaheer, krijgen we uit eerste hand bericht over waar er ter plekke behoefte aan is, maar ook directe feedback over wat er met onze hulp gedaan wordt. Dit schept transparantie en geeft een goede stimulans om ons in te zetten voor hulp aan SAWED Trust.

Wat heeft SAWED Support al kunnen doen?

Voorbeelden van hulp:

2017
Vorig jaar ontvingen we een verzoek om hulp van SAWED trust uit India. Door extreme droogte kwamen veel kleine boeren in de problemen door het vergaan van gewassen. Door financiele hulp van uit NL kon SAWED trust in NL 93(!) gezinnen voorzien van hulpgoederen. Zie ook de foto hieronder.
SAWED 25.jpg
2018
Dit jaar hebben we kunnen bijdragen door het financieren van de aanleg van een drinkwaterput nabij een school die gebouwd werd ter ontwikkeling van kansarme kinderen. Met vers drinkwater wordt er voorzien in de meest basale benodigdheden voor de schoolkinderen en wordt voorkomen dat er besmetting plaatsvindt van via onhygiënisch water overdraagbare ziekten.

Wat kunt u doen?

Wilt u meehelpen de toekomst van vrouwen en kinderen in Tamilnadu te verbeteren? Dat kan door bijvoorbeeld geld over te maken, maar u kunt ons ook op andere manieren steunen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan onze benefiet activiteiten. Actuele informatie over lopende projecten vindt u op onze website. We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen in onze agenda.